Úprava stlačeného vzduchu

Pre zabezpečenie spoľahlivej funkcie a bezporuchovej práce zariadení používajúcich stlačený vzduch, je potrebné zabezpečiť aby používaný stlačený vzduch bol zbavený vlhkosti a všetkých iných nečistôt. Rôzne mechanické nečistoty, ako napríklad, voda, olej a prach výrazne poškodzujú pneumatické zariadenia a ich ovládacie prvky. Jeden kubický meter neupraveného stlačeného vzduchu obsahuje až 200 miliónov častíc nečistôt a množstvo vody a oleja. Čistý stlačený vzduch, môžete dosiahnuť jeho úpravou a filtráciou. Stupeň požadovanej čistoty stlačeného vzduchu závisí od toho načo bude použitý.

  • filtrácia pevných častíc
  • filtrácia olejových častíc
  • odstránenie vlhkosti a kondenzátu zo stlačeného vzduchu   

Radi vám navrhneme a doporučíme zariadenie, pre úpravu stlačeného vzduchu priamo na mieru pre vaše použitie.

Norma na stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010. Táto norma definuje rôzne triedy kvality stlačeného vzduchu a stanoví maximálny obsah znečistenia pre každú triedu. Pre rôzne aplikácie sú požadované rôzne triedy čistoty.

 

 

filter5