Skrutkové kompresory

Vysokokvalitné priemyselné skrutkové kompresory sú určené pre trvalé zaťaženie a pre trvalú prevádzku s plnoautomatickým systémom riadenia chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu. Jedná sa o kompresory s jednostupňovou skutkovou jednotkou, mazanú olejom. Zásobník oleja je integrovaný priamo do bloku kompresora. Blok zabezpečuje ďalšie funkcie: hrubé odlučovanie oleja v skrini, jemnú separáciu, filtráciu oleja, udržovanie minimálneho tlaku vrátane filtrácie a regulácie nasatého vzduchu. Majú nízke prevádzkové náklady, a sú zárukou dlhoročnej bezporuchovej práce. Sú určené aj do vysoko náročných podmienok v nepretržitých prevádzkach a stávajú sa výraznou oporou mnohých dôležitých technológii. Dodávame aj celé kompresorové stanice „na klúč“, vrátane úpravy stlačeného vzduchu.

  • Prvotriedna kvalita zaručená dlhodobou tradíciou výroby kompresorov
  • Servis kompresorov zaručený po celej SR
  • Nízke servisné náklady
  • Dlhá životnosť
  • Minimalizácia strát pri chode kompresora