Technopolymer

Jednoduchá a rýchla montáž: quick line technopolymer je ideálnym riešením pre vytvorenie distribučných systémov stlačeného vzduchu a tlakových kvapalín, pokiaľ je kladený dôraz  prioritne na cenu. Rýchla inštalácia, bez nutnosti vysokých nákladov práce v porovnaní s akýmkoľvek iným materiálom. Quick Line produkty sú riešením pre všetky druhy rozvodov stlačeného vzduchu k rýchlemu a jednoduchému použitiu a pre okamžité uvedenie do prevádzky.

Kvalita a pevnosť: technopolymer je špeciálny materiál, ktorý zaručuje optimálne podmienky prúdenia stlačeného vzduchu v potrubí, nízku hmotnosť, malé tlakové straty, rezistentnosť voči korózii. 

Inštalácia: odberné miesta na stlačený vzduch, sú riešené cez ukončovacie „krabice s rýchlospojkami“. Možné je namontovať úpravné jednotky podľa špecifikácie zákazníka (regulátory tlaku, filtre, primazávače, odkalovače a ich vzájomné kombinácie).

Footer Polymer2000