Alumínium

Vysoká flexibilita systému: Systém potrubia Quck Line, bol navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexne požiadavky na rozvody stlačeného vzduchu, a mnohých ďalších plynov a vákua. Všetky súčasti spĺňajú Európsku smernicu 97/23/EC o tlakových zariadeniach. Vysoký štandartný kvality umožňuje na celý systém rozvodov poskytnúť záruku 10 rokov. 

Krátka doba inštalácie:  Výhodou systému Quick Line je rýchla a jednoduchá montáž s okamžitým spojením hliníkových tvaroviek a potrubí, bez potreby zvárania, lepenia, rezania závitov. To výrazne šetrí čas potrebný pre inštaláciu a tým aj náklady.

Odolné s nízkou váhou: Vysoko odolné voči mnohým agresívnym a neagresívnym látkam. Dodávame  a používame v rozmeroch:  20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 110 – 168mm (6″). Celohliníkový systém v širokej škále priemerov, až do veľkosti 6″ (∅168mm) s kalibrovaným vnútorným povrchom potrubia  dáva potenciál pre lineárne prúdenie stlačeného vzduchu potrubí, čo umožňuje dosahovať vysoké prietoky a tým používať menšie priemery potrubí v porovnaní s potrubiami  z iných materiálov.

Kvalita vzduchu a údržba: Vďaka plne hliníkovej konštrukcii, kvalita pretekaného stlačeného  vzduchu si zachováva konštantné vlastnosti od výstupu z kompresora až po koncového používateľa. Kalibrované priemery s vysoko hladkými povrchmi umožňujú optimálne prúdenie. Vysoká kvalita a vysoká odolnosť našich tvaroviek výrazne znižujú náklady na údržbu a tlakové straty v potrubí. Nulové úniky sú samozrejmosťou.

Modularita a odolnosť: Naše modulárne a ľahké produkty Quick Line alumínium rozvodov stlačeného vzduchu sú optimálnym riešením pre zníženie doby inštalácie. Vďaka starostlivému výskumu a vývoju komponentov a materiálov naše, tvarovky majú veľmi vysokú odolnosť proti korózii, mechanickým nárazom a teplotným výkyvom. Quick Line alumínium je najvýhodnejší systém pre rozvody stlačeného vzduchu a natlakovaných plynov.