Špirálové kompresory

Špirálové kompresory, sú rotačné bezolejové kompresory určené pre dodávku perfektne čistého stlačeného vzduchu bez akýchkoľvek nečistôt. Sú určené hlavne pre medicínske, nemocničné a farmaceutické aplikácie, kde sú vyžadované najvyššie nároky na kvalitu stlačeného vzduchu. Tieto kompresory pracujú na princípe dvoch špirál. Jedna z nich sa pohybuje, zatiaľ čo druhá je statická. Vzájomným pôsobením je vzduch nasávaný z okolného prostredia a je plynule stlačený. Súčastne je privádzaný do stredu špirál, kde je ochladzovaný. Stlačenie vzduchu z atmosferického tlaku na výstupný tlak, prebieha postupne bez kontaktu medzi pohybujúcimi sa kovovými časťami. Je to zaistené s kombináciou pevného skrutkového elementu a druhej rotačnej časti. Trvalým opakovaním procesu je možné dodávať vzduch s kontinuálnym tokom. Absencia mazív v kompresorovej komore zaisťuje dodávku bezolojového vzduchu.

Najlepšie vlastnosti
 • odstupňovanie tlaku do 10 bar
 • vďaka nízkej rýchlosti špirál zaisťujú bezhlučný výkon
 •  minimálne pôdorysné rozmery a kompaktnosť
Najlepšia hospodárnosť
 • integrovaná sušička znižuje množstvo kondenzátu v stlačenom vzduchu
 • najnovšia vyvinutá technológia stlačenia vzduchu
 • inovácia v oblasti náradia pre stlačený vzduch

Najlepšia kvalita

 • certifikovaná kvalita vzduchu
 • koróziivzdorné materiály
 • čisté potrubia – žiadne nebezpečie s kontamináciou oleja

Dodávame rôzne prevedenia

 • samostane stojacie skrutkové kompresory
 • samostatne stojacie skrutkové kompresory so sušičkou
 • multi prevedenie alebo aj multi prevedenie so sušičkou